דרך האוכל תטעמו את הגליל,
דרך הבירה תכנסו לאווירה משחררת,
דרך היין תרוממו את הלב,
דרך הנוף תקבלו רוחניות ואנרגיה חדשה.

₪145.00
₪145.00
₪105.00
₪105.00
₪95.00
₪95.00
₪60.00
₪60.00
₪50.00
₪50.00
₪350.00
₪350.00